Werken Naar Vermogen
         

WAO is nu WIA

In 2006 is de WAO vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, de WIA. Bij de WIA staat 'werken naar vermogen' centraal. Ofwel: 'Het gaat niet om wat je niet meer kan... maar om wat je nog wel kan.' Deze website informeert u over de WIA en laat zien hoe deze nieuwe wet aansluit op andere regels rond ziekte op het werk, arbeids(on)geschiktheid en re´ntegratie.

Waar draait het om in het nieuwe stelsel?

De WIA, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, vormt het sluitstuk van het nieuwe stelsel rond ziekte op het werk, arbeids(on)geschiktheid en re´ntegratie. De uitgangspunten van het stelsel zijn: Werkgever en werknemer blijven samen verantwoordelijk voor een gezonde werkomgeving. Werkgever en werknemer moeten zich, meer nog dan voorheen, samen inspannen om bij langdurige ziekte terugkeer naar werk mogelijk te maken. De nadruk ligt op wat mensen kunnen, niet op wat ze niet meer kunnen. Werknemers die deels arbeidsgeschikt zijn, krijgen een uitkering.

 
 
Hoe arbeids(on)geschikt iemand is, hangt af van wat hij of zij door ziekte of gebrek aan inkomen verliest. Werken, en dus ook weer of meer werken, moet lonend zijn. Wie geheel arbeidsongeschikt is en waarbij herstel niet waarschijnlijk is, krijgt een solide uitkering. De WIA is zowel door de Tweede als Eerste kamer aanvaard en is op 1 januari 2006 (formeel op 29-12-2005) in werking treden. Wie nu een WAO-uitkering heeft, valt niet onder het nieuwe stelsel. WAO'ers onder de 50 jaar worden wel sinds 1 oktober 2004 strenger herkeurd.

Bron: Ministerie van SZW

 

 
 Zoeken
 
 
 
 
 
 
 
         
   
Copyright © - All Rights Reserved